PBIPower BI 2 连接到数据

Power BI 系列入门课程 Power BI 系列课程(1)-基本概念 Power BI 系列课程(2)-连接到数据源 Power BI 系列课程(3)-数据建模,可视化效果,分享报表,行级数据安全 本文介绍Power BI连接到数据:

Power BI PBI

Power BI 1 概念

Power BI 系列入门课程 Power BI 系列课程(1)-基本概念 Power BI 系列课程(2)-连接到数据源 Power BI 系列课程(3)-数据建模,可视化效果,分享报表,行级数据安全 本文介绍Power BI的重要组件及其概念

Power BI PBI

  • 1