Power BI 系列入门课程
  1. Power BI 系列课程(1)-基本概念
  2. Power BI 系列课程(2)-连接到数据源
  3. Power BI 系列课程(3)-数据建模,可视化效果,分享报表,行级数据安全

 

 

本文介绍Power BI的重要组件及其概念